วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล

การสั่งบูชาวัตถุมงคล จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งวัตถุมงคล โดยคลิกที่ สมัครสมาชิกใหม่ แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วคลิก OK ข้อมูลการ Login และ Password จะส่งให้ทางอีเมล์ที่ได้สมัครไว้ ให้นำข้อมูลนั้นมา Login ที่หน้าเว็บไซต์วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
เมื่อ Login เข้าระบบแล้วให้เลือกวัตถุมงคล ตามที่ต้องการ ถ้าต้องการวัตถุมงคลใดก็ให้คลิกที่รูปตะกล้านั้น ๆ เพื่อบูชาวัตถุมงคล


เมื่อเลือกวัตถุมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การชำระค่าวัตถุมงคล ให้คลิกที่ ชำระค่าวัตถุมงคล หรือถ้าต้องการแก้ไขรายการวัตถุมงคล ก็ให้คลิกที่ แก้ไขรายการวัตถุมงคล


จากนั้นคลิก เลือกวิธีชำระค่าวัตถุมงคล

คลิกที่ ยืนยันการสั่งวัตถุมงคลเพียงเท่านี้ก็สามารถสั่งบูชาวัตถุมงคลได้แล้ว และจะมีอีเมล์แจ้ง การสั่งบูชาวัตถุมงคลของคุณไปทางอีเมล์ตามที่สมัครสมาชิกไว้ด้วย